Beskyttet Beskæftigelse

Den beskyttede beskæftigelse har til formål at give dig indhold i din hverdag med et fællesskab blandt arbejdskolleger og med tilbud om forskellige sociale aktiviteter efter endt arbejdsdag.

Som ansat i beskyttet beskæftigelse på RCA, er du fastansat centermedarbejder. Centermedarbejderne er den bærende kraft i produktionen. Som centermedarbejder har du en kontaktperson blandt det faste personale, som du kan gå til, hvis der er noget, du er i tvivl om.

RCA producerer varer til et bredt udsnit af virksomheder på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at der bliver stillet krav til vores indsats, men kravene stilles altid under hensyn til de skånehensyn, den enkelte har. Det faste personale har ansvar for, at vi lever op til kundens forventninger til bl.a. kvalitet og leveringsfrister.

RCA råder over velindrettede og tidssvarende faciliteter i form af forskellige produktionsafdelinger, mødelokaler, kontorer og kantine.

Arbejdet foregår i RCAs produktionsafdelinger, hvor der tages individuelle hensyn til dine ønsker og skånehensyn. Opgaverne, der udføres i vores afdelinger, er underleverancer til et bredt udsnit af dansk industri.

Som ansat i beskyttet beskæftigelse har du mulighed for at følge undervisning i dansk og matematik (ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning), hvis du er i målgruppen hertil.

RCA har:

  • Montageafdeling – montage-, sorterings-, pakke- og syopgaver
  • Håndværkerafdeling – produktion indenfor metalindustri, træindustri, div. montageopgaver samt pedellignende funktioner og kørsel
  • Kantinen – daglig kantinedrift

Udover arbejdet i produktionsafdelingerne kan RCA bl.a. tilbyde dig disse sociale aktiviteter:

  • En caféklub, hvor centermedarbejdere mødes til forskellige aktiviteter en gang om måneden efter endt arbejdsdag
  • En årlig udflugt til et spændende sted – centermedarbejderne har fx besøgt Legoland, Giveskud dyrepark, Ree Park og mange andre interessante steder
  • Et Centerråd, som varetager centermedarbejdernes interesser i forhold til dagligdagen på RCA
  • Træning i RCAs motionscenter efter endt arbejdsdag, hvor vores fysioterapeuter udarbejder et individuelt træningsprogram til dig
  • En årlig julefrokost for centermedarbejderne samt deltagelse i fælles julefrokost og sommerfest på RCA

RCA har ansat fysioterapeuter, som kan yde ergonomisk vejledning.

Tror du, at RCA er noget for dig, skal du henvende dig til din rådgiver i Ældre- og Handicapforvaltningen, som tager kontakt til RCA.

Kontaktoplysninger til Ældre- handicapforvaltningen:

Ældre- handicapforvaltningen

Bevillingsenhed Voksen Handicap

Lindholm Brygge 31, 2.

9400 Nørresundby

Tlf. 99 31 32 80 / 31 99 32 80.