Forløb

Forløb

Er din tilknytning til arbejdsmarkedet uafklaret og ønsker du at lave om på dette? Så kan vi måske hjælpe dig.

På RCA kan vi hjælpe dig med at udvikle dine ressourcer, så du kan finde en måde at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i din aktuelle situation og arbejder videre derfra.

RCA råder over velindrettede og tidssvarende faciliteter i form af forskellige værksteder, mødelokaler, kontorer og kantine.

Forløb på RCA

RCA tilbyder 15 ugers udviklings- og afklaringsforløb, Fysioterapeutisk Træningsforløb, Udvidet visitationsforløb, Individuelt ungeforløb, AMI-forløb for forsikrede ledige, Praktikforløb for personer på ledighedsydelse, Beskyttet beskæftigelse, Forløb for personer med autismespektrumforstyrrelser, Indsatser i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb, Dansk på jobbet og STU.

De forskellige forløb foregår som oftest på RCAs afdelinger, hvor der tages individuelle hensyn til dine ønsker og skånehensyn. Opgaverne, der udføres på vores afdelinger, er underleverancer til et bredt udsnit af dansk industri.

Afdelinger på RCA:

RCA har ansat fysioterapeuter, som yder ergonomisk vejledning for alle på RCA. Der kan ligeledes udarbejdes træningsforløb efter individuel vurdering. I fysioterapien er der indrettet et motionscenter med mange forskellige træningsmaskiner.

På RCA er der desuden ansat en psykolog, som kan tilbyde beskæftigelsesrettede støttende samtaler efter individuel vurdering.

Et forløb på RCA kan kombineres med undervisning i dansk og matematik (FVU og ordblindeundervisning), hvis du er i målgruppen hertil. Du kan ligeledes blive tilbudt screening i forløbet på RCA.

Personer, der deltager i forløb på RCA, kaldes ”praktikanter”, mens personer i beskyttet beskæftigelse kaldes ”centermedarbejdere”.

Tror du, at RCA er noget for dig, skal du henvende dig til din rådgiver i Jobcentret eller i Ældre- og Handicapforvaltningen, der vil vurdere, om du tilhører målgruppen.