Individuelt udviklingsforløb

Forløbet kan foregå i en af RCAs produktionsafdelinger eller hos en ekstern privat arbejdsgiver efter aftale med din rådgiver. Hvor din afprøvning skal foregå afhænger af din nuværende situation og helbred.

Du vil blive tilknyttet en værkstedsfaglig kontaktperson, som du arbejder sammen med i hverdagen og som er den person, som leder og fordeler arbejdet sammen med sine kollegaer i den afdeling på RCA, som du bliver tilknyttet.

Du vil også blive tilknyttet, det vi kalder, en socialfaglig konsulent. Vedkommende vil undervejs i forløbet tale med dig om din situation, bl.a. om, hvordan det går i afdelingen og hvad du gerne vil i forhold til at komme på arbejdsmarkedet.

RCAs fysioterapeuter yder ergonomisk vejledning under forløbet og der er mulighed for fysisk træning alt efter dine behov.

Hvad vi sammen med dig skal arbejde med afhænger af, hvad der bliver aftalt med din rådgiver i Jobcentret.

Ved afslutning af forløbet fremsender den socialfaglige konsulent en skriftlig beskrivelse og vurdering af forløbet til din rådgiver. Inden den sendes, læser du selvfølgelig den igennem og drøfter indholdet med den socialfaglige konsulent.

Der afholdes afslutningsmøde på RCA med deltagelse af dig, din rådgiver fra Jobcentret, din kontaktperson på værkstedet og din socialfaglige konsulent. Du er altid velkommen til at tage en bisidder med til mødet.