Dansk på jobbet

Målgruppe

Forløbet er for dig, der er dagpengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk.

Formål

  • At du bliver bedre til dansk sprog i en arbejdsmæssig sammenhæng.
  • At du får kendskab til arbejdsmiljøet og virksomhedskulturen i en dansk produktionsvirksomhed.

Varighed

10 uger.

Indhold

Du vil indgå i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger.
Inden for den aftalte mødetid vil du tage del i den daglige produktion, deltage i ugentlige ”personalemøder” i afdelingen (samlinger) og deltage i frokostpauser.

Video om RCA

Her kan du se en kort video om hvad RCA går ud på.