Forløb for personer med autisme

Individuelt tilrettelagt vejlednings- og opkvalificeringsforløb for unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse (AST)

Målgruppe

Forløbet er for dig, der har en autismespektrumforstyrrelse uden udviklingshæmning eller med en mild grad af udviklingshæmning.

Du skal have et ønske om på sigt at blive ansat (ordinært eller med støtte) eller tage uddannelse indenfor produktion, håndværk, kantine eller serviceområdet, men hvor du har brug for et længerevarende og individuelt struktureret forløb i virksomhedslignende rammer for at kunne nå målet.

Individuelt indhold

Forløbet vil tage udgangspunkt i din aktuelle livssituation med de ressourcer og udfordringer, du har.

Det betyder, at du vil modtage individuel støtte og træning i at kunne klare eksempelvis omstillingsprocesser i forhold til uddannelse, beskæftigelse og bolig samt til at kunne håndtere de krav, du vil møde, når du skal samarbejde på en uddannelse eller på en arbejdsplads.

Af planen vil fremgå, hvilken afdeling, du skal være fast tilknyttet og hvem, der vil være din individuelle vejleder. Din vejleder vil i samarbejde med dig løbende justere planen, når det er relevant.

Du kan forvente:

  • at blive mødt af personale, der løbende efteruddannes indenfor autismeområdet
  • at hverdagen på RCA vil ligge i fast strukturerede og kendte rammer
  • at der bliver taget udgangspunkt i dine ressourcer
  • at du løbende vil blive trænet i det, du oplever som svært, men er nødvendigt for at kunne begå sig på et uddannelsessted eller på en arbejdsplads

Varighed

Som hovedregel vil et forløb på RCA have en varighed på 13 uger, men med mulighed for forlængelse.

Åbningstider

Der kan aftales individuelle mødetider for den enkelte deltager.

Åbningstider

Dage Åbner Lukker
Mandag til torsdag7.3014.30
Fredag7.3014.00