Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Målgruppe

Forløbet retter sig mod dig, der er bevilget ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

Formål

Formålet med dit forløb på RCA tager udgangspunkt i Rehabiliteringsteamets indstilling og der indgås en individuel aftale mellem dig, din rådgiver fra Jobcentret og din socialfaglige kontaktperson på RCA vedrørende formål, indhold, mødetid og varighed.

Fælles for alle indsatserne er, at dit beskæftigelses- og/eller uddannelsesmål er i fokus og at vi sammen arbejder med at udvikle din arbejdsevne.

Indhold

Forløbet kan sammensættes af følgende indsatser:

  • Mentorstøtte
  • Socialfaglig indsats
  • Værkstedsindsats
  • Virksomhedspraktik i privat eller offentlig virksomhed
  • FVU (Forberedende Voksen Undervisning)
  • OBU (Ordblindeundervisning)
  • Fysioterapeutisk indsats
  • Beskæftigelsesrettede støttende samtaler ved psykolog

Du vil blive tilknyttet en fast socialfaglig kontaktperson, som tilbyder dig et individuelt samtaleforløb.

Værkstedsindsats foregår i én af RCAs afdelinger: Montageafdeling, Håndværkerafdeling, Kantine og IT & Medieafdeling. Du vil blive tilknyttet en fast kontaktperson på værkstedet.

Vi tilbyder desuden såvel screening som undervisning i FVU og OBU.

RCA har ansat fysioterapeuter, som yder ergonomisk vejledning på RCA. Derudover kan fysioterapeuterne tilbyde udarbejdelse af individuelle træningsforløb, træning i kropsbevidsthed, tilbyde afspænding, hjælp til sygdomsindsigt og smertetackling samt støtte til livsstilsændringer.

RCA har desuden ansat en psykolog, som kan tilbyde motiverende og coachende støttende samtaler med fokus på din tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.