Individuelt ungeforløb

Målgruppe

Forløbet retter sig mod dig som modtager uddannelseshjælp og som kan have behov for langvarig træning/læring i et aktivt produktionsmiljø. Formålet med forløbet er, at du kommer nærmere en opstart i uddannelse eller på at få et arbejde.

Du kan fx være bogligt svag, have fysiske helbredsproblemer eller handicaps, have psykiske problemstillinger, have misbrugsproblematikker eller være sent udviklet. Du kan have flere forsøg på at tage en uddannelse bag dig, men er blevet nødt til at afbryde eller du kan have svært ved at finde ud af, hvilken uddannelse du ønsker og kan håndtere. Måske har du ikke været i gang med uddannelse eller andre tilbud i en lang periode.

Medarbejdere

Du bliver tilknyttet en fast socialfaglig kontaktperson og en kontaktperson på værkstedet.

De værkstedsfaglige kontaktpersoner er medarbejdere med erfaring indenfor pædagogisk arbejde. Deres faglige baggrund kan være div. håndværksfag som fx tømrer, smede, maskinarbejdere, kokke, ernæringsassistenter og medarbejdere med uddannelse indenfor produktion.

Du vil også kunne få kontakt til en af vores fysioterapeuter eller vores psykolog efter behov.

Formål

 • At du bliver i stand til at tage stilling til hvilken uddannelses eller hvilket arbejde, du ønsker.
 • At du ved at deltage i den daglige produktion i virksomheden udvikler dine personlige og sociale kompetencer.
 • At du får viden og erfaring indenfor det faglige område, som du arbejder med.
 • At du får et større netværk både blandt de andre deltagere på RCA og ved fx at deltage i virksomhedspraktikker.
 • At du får afprøvet nye arbejdsområder og får erfaring med nye arbejdsfunktioner.
 • At du således får de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer, som du kan bruge for at kunne tage en uddannelse eller få et arbejde.

Indhold

Forløbet sammensættes af følgende:

 • Ved opstart afholder den socialfaglige kontaktperson en startsamtale med dig. Du er altid velkommen til at tage en bisidder med til samtalen. Under forventningsafstemmer vi, således at vi er enige om formål og indholdet i forløbet. Vi aftaler fx hvornår du skal møde og hvilken produktionsafdeling du skal arbejde på.
 • Du tilknyttes en afdeling. Vi laver tydelige aftaler om, hvilke opgaver du skal arbejde med og for hvordan det forventes at man opfører sig i produktionen på RCA. Vi laver aftaler om din arbejdsstabilitet og kan i samarbejde øge din daglige arbejdstid. Vi har mulighed for at du bliver skærmet, således at du ikke skal være i kontakt med mange mennesker på en gang, hvis du har behov for det. Vi tager hensyn til dine evt. skånebehov.
 • Vi kan tilbyde morgenmad og/eller frokost, hvis vi sammen vurderer at det er nødvendigt for at du kan deltage i forløbet.
 • På RCA samles alle unge i længerevarende forløb to gange om ugen sammen med en RCA medarbejder, hvor vi mødes og spiser morgenbrød. På samlingen snakker vi bl.a. om dagligdagen på RCA og aktuelle emner i samfundet.
 • Nogle gange afholder vi undervisning på holdbasis. Vi kan fx undervise i arbejdspladssikkerhed, privat økonomi, madlavning eller andre emner, som er interessante på det givne tidspunkt.
 • Vi tilbyder screening ift. dansk og matematik undervisning på FVU niveau og evt. OBU undervisning.
 • RCA tilbyder desuden FVU og OBU undervisning for dig, som er berettiget til undervisningen.
 • Vi laver virksomhedspraktikker, hvor du kan komme ud i en anden virksomhed og prøve forskellige fag eller opleve, hvordan det er at være på en rigtig arbejdsplads.
 • Vi kan også tilbyde fysisk træning. Du kan enten træne alene eller sammen med de andre unge på RCA.

Mødetid

Timetal og mødetid aftaler vi individuelt: Mødetiden vil som udgangspunkt være indenfor RCAs åbningstid:

Mødetiden kan være nogle andre, hvis du er i virksomhedspraktik i en virksomhed med andre åbningstider.

Varighed

Som hovedregel vil et forløb på RCA have en varighed på 13 uger, men med mulighed for forlængelser.

Åbningstider

Dage Åbner Lukker
Mandag til torsdagKl. 7:30Kl. 14:30
FredagKl. 7:30Kl. 14:00