STU-forløb

Hvis du er berettiget til særligt tilrettelagt uddannelsesforløb STU, kan dette foregå på RCA, når du er fyldt 18 år.

Du kan både tage hele uddannelsesforløbet på RCA eller du kan kombinere RCA med andre steder, så som VUK, VIA eller andet.

STU på RCA bliver tilrettelagt således, at du bliver tilknyttet til en af vores afdelinger: Montage – Kantine – Håndværk – IT og får en vejleder på værkstedet.

Ud over at arbejde i afdelingen kan STU-forløbet indeholde en række andre aktiviteter. Disse bliver individuelt tilrettelagt ud fra de behov du har, hvad der er vigtigt for dig at lære og hvad der giver mening for dig at deltage i.

Eksempler på aktiviteter er:

–          FVU – undervisning i dansk og matematik

–          Ordblindeundervisning

–          Træning ved fysioterapeut sammen med andre unge

–          Morgensamling med morgenmad sammen med andre unge

–          Undervisning i eksempelvis:

  •  Arbejdspladssikkerhed
  • Jobsøgning
  • Privatøkonomi og budgetlægning
  • Kost og ernæring
  • Madlavning
  • Indkøb
  • Rengøring
  • Tøjvask

–          Hjælp til planlægning og struktur af hverdagen

–          Vejledning i hvad der sker i samfundet og det område, du bor i.

–          Etablering af eksterne praktikker i en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution i samarbejde med RCA.

Alle aktiviteter bliver lagt ind i et skema, så du altid har styr på, hvad du skal.

Inden du starter, holder vi en visitationssamtale, hvor du sammen med din vejleder i afdelingen og en socialfaglig medarbejder på RCA, planlægger hvordan din hverdag på RCA skal være, hvad vi skal være særlige opmærksomme på og hvilke opgaver du skal arbejde med.

Når der er gået ca. 3 mdr. holdes en afklaringskonference med din UU-vejleder, som herefter udarbejder en uddannelsesplan for STU-forløbet.

På den baggrund udarbejder vi en undervisningsplan, så vi sikrer os, at du får det ud af STU-forløbet, som du forventer.

Når STU-forløbet afsluttes, får du et bevis på, at din STU er gennemført, hvor der står, hvad du har lært.

Hvis du har lyst til at se RCA, inden du skal starte her, eller inden du skal beslutte dig, er du velkommen til at få en rundvisning ved at kontakte RCA på tlf. nr. 99 82 30 00 / 31 99 32 80