Individuelt samtaleforløb

Forløbet er et individuelt aftalt forløb af op til otte ugers varighed, hvor du primært har samtaler med, det vi kalder, en jobcenterrådgiver fra RCA.

Ved afslutning af forløbet fremsender jobcenterrådgiveren fra RCA en skriftlig beskrivelse og vurdering af forløbet til din rådgiver. Inden den sendes, læser du selvfølgelig den igennem og drøfter indholdet med jobcenterrådgiveren fra RCA.

Der afholdes møde på RCA med deltagelse af dig, din rådgiver fra Jobcentret og jobcenterrådgiveren fra RCA. Du er altid velkommen til at tage en bisidder med til mødet. På mødet skal I finde ud af, hvad der skal ske efter forløbet.