Udvidet visitationforløb

Forløbet er et individuelt aftalt forløb af op til otte ugers varighed, hvor du primært har samtaler med, det vi kalder, en socialfaglig konsulent.

Ved afslutning af forløbet fremsender den socialfaglige konsulent en skriftlig beskrivelse og vurdering af forløbet til din rådgiver. Inden den sendes, læser du selvfølgelig den igennem og drøfter indholdet med den socialfaglige konsulent.

Der afholdes møde på RCA med deltagelse af dig, din rådgiver fra Jobcentret og din socialfaglige kontaktperson. Du er altid velkommen til at tage en bisidder med til mødet. På mødet skal I finde ud af, hvad der skal ske efter forløbet.