Håndværkerafdelingen

Håndværkerafdelingen består af et metalafdeling, et træafdeling og et serviceafdeling. Det er primært private virksomheder, der leverer arbejdsopgaver til Håndværkerafdelingen med faste aftaler om deadlines.

Arbejdsopgaverne kan bestå af:

  • Montageopgaver fx samling af vogne
  • Opkortning af emner fx båndstål og rør
  • Bukning af rør
  • Boring og fræsning af produkter i metal og i træ
  • Svejsning
  • Drejning fx rør til svejseprøver
  • Ompakning fx tilbehør til tagrender
  • Opbygning af udstillingsstande
  • Eftersyn og vedligehold af vogne og legeredskaber
  • Service- og pedelfunktion fx forefaldende vedligehold af bygninger og udearealer

Arbejdsopgaverne varierer alt efter virksomhedernes bestillinger, så derfor kan der i perioder være flere opgaver af en type end en anden. Det betyder, at praktikanterne kan udføre opgaver fra alle afdelinger i løbet af et forløb.

Arbejdspladsindretning

Håndværkerafdelingen er indrettet, så der i videst muligt omfang kan tages hensyn til praktikanternes individuelle skånebehov. Det betyder, at der eksempelvis er hæve-sænkeborde, specialstole, gummimåtter og skråplader til rådighed. Dertil er der efter aftale mulighed for liggende hvil.

Individuelle forløb

Praktikanternes forløb tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem praktikanten, værkstedsfaglig medarbejder, socialfaglig konsulent på RCA og jobcenterrådgiver. Det betyder, at mødetid, det ugentlige timeantal og arbejdsopgaver mm. aftales ved opstart og kan justeres gennem hele forløbet.

Forløbet i Håndværkerafdelingen kan kombineres med træning i fysioterapien og undervisning i dansk og matematik (ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning), hvis praktikanten er i målgruppen hertil.

Der er mulighed for at skifte mellem afdelingerne eller at være tilknyttet flere afdelinger på samme tid.

Den enkelte praktikant tilknyttes en primær kontaktperson i Håndværkerafdelingen, som har ansvar for den daglige opfølgning.

Åbningstider

Dage Åbner Lukker
Mandag til torsdag7.3014.30
Fredag7.3014.00