IT & Medieafdelingen

IT & Medieafdelingen varetager IT relaterede opgaver og råder over blandt andet computere, kopimaskiner og andet IT/AV-udstyr. Det er primært RCAs øvrige afdelinger og administration, der leverer arbejdsopgaver til IT & Medieafdelingen.

Arbejdsopgaverne kan bestå af:

  • Tekstbehandling
  • Beregningsopgaver fx til brug i RCAs kantine
  • Opsætning af informationsmateriale fx fremstilling af fødselsdagskort
  • Udarbejdelse af en avis ”RCAvisen” fx interview- foto- og tekstopgaver
  • Overspilning af VHS bånd til DVD og harddisk

Arbejdsopgaverne varierer alt efter bestillingerne, så derfor kan der i perioder være flere opgaver af en type end en anden.

Arbejdspladsindretning

IT & Medieafdelingen er indrettet, så der kan tages hensyn til praktikanternes individuelle skånebehov. Det betyder, at der eksempelvis er hæve-sænkeborde, specialstole, gummimåtter, armstøtte, specialtastatur og mus til rådighed. Dertil er der efter aftale mulighed for liggende hvil og for at afskærme den enkelte arbejdsstation.

Individuelle forløb

Praktikanternes forløb tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem praktikanten, værkstedsfaglig medarbejder, socialfaglig konsulent på RCA og jobcenterrådgiver. Det betyder, at mødetid, det ugentlige timeantal og arbejdsopgaver mm. aftales ved opstart og kan justeres gennem hele forløbet.

Forløbet i IT & Medieafdelingen kan kombineres med træning i fysioterapien og undervisning i dansk og matematik (ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning), hvis praktikanten er i målgruppen hertil.

Der er mulighed for at skifte mellem værkstederne eller at være tilknyttet flere værksteder på samme tid.

Den enkelte praktikant tilknyttes en primær kontaktperson på IT & Medieafdelingen, som har ansvar for den daglige opfølgning.

Åbningstider

Dage Åbner Lukker
Mandag til torsdag7.3014.30
Fredag7.3014.00