Kantinen

Kantinen med tilhørende køkken har primært til opgave at betjene kantinens kunder dvs. RCAs personale, centermedarbejdere, praktikanter og gæster. Kantinen har kapacitet til ca. 100 personer, men antallet af spisene er varierende.

Køkkenet er opdelt i fem arbejdsområder:

 • Den varme afdeling
 • Bagerafdeling
 • Smørrebrød/salatbord
 • Tilberedning af kød/fisk
 • Opvask og rengøring

Kantinens arbejdsopgaver består af:

 • Kassebetjening og kundebetjening
 • Tilberedning og anretning af diverse madretter fx morgenmad, varme retter, smørrebrød, salater og kager
 • Anretning af den daglige middagsbuffet
 • Forplejning til diverse møder og arrangementer
 • Opfyldning af kaffe, te og øvrige drikkevarer
 • Oprydning, opvask og rengøring

Der er plads til fem praktikanter og en til to personer i beskyttet beskæftigelse i Kantinen. Den enkelte har selv indflydelse på, hvilke arbejdsområder og opgaver vedkommende kommer omkring gennem forløbet.

Kantinens personale tilstræber at anvende økologiske råvarer – hovedsagligt inden for frugt og grønt – og har i den forbindelse fået tildelt Fødevarestyrelsens økologimærke i bronze. Derudover lægger Kantinen vægt på at tilberede madretter ernæringsrigtigt og af sunde og gode råvarer under hensyntagen til kundernes ønsker.

Hygiejne

Kantinen lægger vægt på, at hygiejnen er i orden. Derfor forventes det, at Kantinens personale og praktikanter har en god personlig hygiejne og at alle medvirker til, at den produktionsmæssige hygiejne er i orden.

Praktikanter kan starte op i et forløb i Kantinen uden hygiejnebevis. En eventuel bevilling af hygiejnekursus skal aftales med praktikantens jobcenterrådgiver.

Kantinen har en elitesmily. Se kontrolrapport

Arbejdspladsindretning

Kantinen er indrettet, så der kan tages hensyn til praktikanternes individuelle skånebehov. Det betyder, at der eksempelvis er hæve-sænkeborde og stå-støttestole til rådighed. Dertil er der efter aftale mulighed for liggende hvil.

Individuelle forløb

Praktikanternes forløb tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem praktikanten, værkstedsfaglig medarbejder, socialfaglig konsulent på RCA og jobcenterrådgiver. Det betyder, at mødetid, det ugentlige timeantal og arbejdsopgaver mm. aftales ved opstart og kan justeres gennem hele forløbet.

Forløbet i Kantinen kan kombineres med træning i fysioterapien og undervisning i dansk og matematik (ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning), hvis praktikanten er i målgruppen hertil.

Der er mulighed for at skifte mellem afdelingerne eller at være tilknyttet flere afdelinger på samme tid.

Den enkelte praktikant tilknyttes en primær kontaktperson i Kantinen, som har ansvar for den daglige opfølgning.

Åbningstider

Dage Åbner Lukker
Mandag, onsdag og torsdag7.0014.30
Tirsdag7.0014.00
Fredag7.0013.30