Montageafdelingen

Montageafdelingen består af to afdelinger. Det er primært private virksomheder, der leverer arbejdsopgaver til Montageafdelingerne med faste aftaler om deadlines.

Arbejdsopgaverne kan bestå af:

  • Lette montageopgaver fx montere fatning på el-pære og labels på diverse produkter
  • Tekstilopgaver fx syning og reparation af tekstilprodukter
  • Fejlfinding på produkter fx ridser i produktet
  • Kvalitetskontrol på udførte opgaver
  • Udvikle produkter i samarbejde med producenter

Arbejdsopgaverne varierer alt efter virksomhedernes bestillinger, så derfor kan der i perioder være flere opgaver af en type end en anden.

Arbejdspladsindretning

Montageafdelingerne er indrettet, så der kan tages hensyn til praktikanternes individuelle skånebehov. Det betyder, at der eksempelvis er hæve-sænkeborde, specialstole, gummimåtter og skråplader til rådighed. Dertil er der efter aftale mulighed for liggende hvil og for at afskærme den enkelte arbejdsstation.

Individuelle forløb

Praktikanternes forløb tilrettelægges individuelt i et samarbejde mellem praktikanten, værkstedsfaglig medarbejder, socialfaglig konsulent på RCA og jobcenterrådgiver. Det betyder, at mødetid, det ugentlige timeantal og arbejdsopgaver mm. aftales ved opstart og kan justeres gennem hele forløbet.

Forløbet i Montageafdelingen kan kombineres med træning i fysioterapien og undervisning i dansk og matematik (ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning), hvis praktikanten er i målgruppen hertil.

Der er mulighed for at skifte mellem afdelingerne eller at være tilknyttet flere afdelinger på samme tid.

Den enkelte praktikant tilknyttes en primær kontaktperson i Montageafdelingen, som har ansvar for den daglige opfølgning.

Åbningstider

Dage Åbner Lukker
Mandag til torsdag7.3014.30
Fredag7.3014.00