Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse/Centermedarbejdere

RCA tilbyder førtidspensionister ansættelse i beskyttet beskæftigelse.

Tilbuddet er individuelt tilpasset den enkeltes ønsker, evner, helbred, arbejdstid og arbejdstempo.

Ansættelsen sker i en af RCAs afdelinger. Der udpeges en fast værkstedsfaglig kontaktperson og der udarbejdes en introduktionsplan. Der er tre måneders prøvetid, hvor både den pågældende og RCA har mulighed for at vurdere, om tilbuddet er det rette.

Bevilling sker via Bevillingsenheden i Ældre- Handicapforvaltningen efter Servicelovens §§103–106.

Forud for ansøgning aftales forbesøg og henvisningsprocedure med RCA.

Den beskyttede beskæftigelse har til formål at give et indhold i hverdagen – herunder med et fællesskab blandt arbejdskolleger og med tilbud om forskellige sociale aktiviteter.

RCA producerer varer og underleverancer til kunder på det ordinære arbejdsmarked. Det betyder, at der er leveringsfrister, der skal overholdes. Produktionen sker dog altid under hensyn til de skånehensyn, den enkelte har.

RCA råder over velindrettede og tidssvarende faciliteter i form af forskellige værksteder, mødelokaler, kontorer og kantine.

RCA har:

  • Montageafdeling – montage-, sorterings-, pakke- og syopgaver
  • Håndværkerafdeling – produktion indenfor metalindustri, træindustri, div. montageopgaver samt pedellignende funktioner og kørsel
  • Kantine – daglig kantinedrift

Samtidig med arbejdet i afdelingerne, har den enkelte centermedarbejder mulighed for at følge undervisning i dansk og matematik (ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning), hvis pågældende er i målgruppen hertil.

Udover arbejdet i afdelingerne kan RCA tilbyde forskellige sociale aktiviteter såsom rejseklub, caféklub, én årlig udflugt, træning i motionscenter, IT-undervisning, julefrokost kun for centermedarbejderne samt deltagelse i fælles julefrokost og sommerfest på RCA.

RCA har et Centerråd, som varetager centermedarbejdernes interesser i forhold til dagligdagen på RCA.

RCA har ansat fysioterapeuter, som yder ergonomisk vejledning. Der kan ligeledes udarbejdes træningsforløb efter individuel vurdering. I fysioterapien er der indrettet et motionscenter med mange forskellige træningsmaskiner.

Kontaktperson

Socialfaglig konsulent Maiken Mortensen
Skjernvej 7
9000 Aalborg
Tlf: 99 82 30 16 / 31 99 30 16
Email: