Aktivindsats

Forløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Adresse

RCA

Skjernvej 7

9220 Aalborg Ø

Målgruppe

Dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælpsmodtagere, som skal fremmøde hver dag i stedet for at gå passive derhjemme. Borgere som har behov for at få ”forstyrret” dagligdagen og styrke fokus på selvforsørgelse – for at undgå længerevarende ledighed og passivitet. Indsatsen kan også anvendes til borgere, hvor der er tvivl om, hvorvidt rådighedsforpligtigelsen opfyldes efter gældende lovgivninger samt manglende vilje. Indsatsen kan ligeledes gives til disse målgrupper i forbindelse med sanktioner, hvor rådighedsforpligtigelsen ikke opfyldes.

Tilbuddet henvender sig også til deltagere (typisk dimittender), som er engelsktalende.

Der er for alle i målgruppen fokus på at fremme et stabilt fremmøde samt motivere til selvforsørgelse.

Formål

Det primære formål er, at deltageren hurtigst muligt kommer i selvforsørgelse – ikke kun inden for sine umiddelbare jobønsker eller eventuelle uddannelsesområde.

Formålet med indsatsen er ligeledes, at den enkelte deltager understøttes i udarbejdelse af Jobnet-CV, salgs-CV, intensiverer sin jobsøgning samt får arbejdet med Joblog. Derudover er formålet, at deltageren får udvidet sit jobperspektiv og derigennem arbejdet med ABC/ 3-sporetjobstrategi.

Metode

Alle indsatser på RCA tager udgangspunkt i en arbejdspladslignende praksis, hvor krav og forventninger modsvarer krav og forventninger på det ordinære arbejdsmarked. Tilgangen til den enkelte borger er, at den enkelte har ansvar og pligt til at yde efter bedste evne, og ofte har muligheder og ressourcer, der ikke er udmøntet. Med udgangspunkt i krav, respekt og tydelige rammer modsvares det ordinære arbejdsmarked, ligesom den enkelte borger får en mulighed for at tage aktiv stilling.

At vise respekt for den enkelte borger gøres i praksis bedst ved at stille krav – kun mennesker man ikke har respekt for, stiller man ikke krav til.

Læs mere om metode på RCA HER.

Medarbejdere

Jobcenterrådgivere og værkstedspersonale med indgående kendskab til arbejdsmarkedet både lokalt og på landsplan, herunder viden om job- samt uddannelsesmuligheder.

Deltagerantal

Efter behov i Jobhuset.

Varighed

4 uger med mulighed for forlængelse i op til 13 uger.

Indhold

Praktisk produktivt værkstedsarbejde – her løser deltagerne praktiske opgaver i RCA Skjernvejs værksteder. På værkstederne får deltagerene også mulighed for at øve arbejdsmarkedsrettet dansk.  Desuden værkstedsbaseret undervisning og motivering med udgangspunkt i, at deltagerne i praksis skal vise en vilje til at ville.

CV- og jobværksted – hvor der arbejdes på Jobnet-fladen samt udarbejdelse af salgs-CV’er og jobsøgning. Der gives sparring på jobansøgninger, afholdes ”prøve”-jobsamtaler og der følges tæt op på deltagernes konkrete jobsøgning.

Arbejdsmarkedsrettet undervisning og individuel sparring – hvor deltagerne får viden om det lokale, regionale og nationale arbejdsmarked og jobmuligheder. Ligeledes arbejdes der med deltagernes motivation bl.a. ud fra metoderne i den ressourceorienterede tilgang.

Der opstartes virksomhedspraktik og løntilskud, såfremt borgeren selv finder en arbejdsgiver – opfølgningen på etablerede forløb varetages af Jobhuset.

Afrapportering

Der gives besked til myndighedsrådgiver via fagsystemet samme dag ved udeblivelse.

Der fremsendes fraværssedler her måned.

På baggrund af deltagelse i forløbet får borgeren et opdateret Jobnet-CV, joblog samt evt. et salgs-CV. Det opdaterede salgs-CV lægges i borgerens journal i Momentum. For borgere, hvor det er relevant, udarbejdes der et kort notat med anbefalinger.

Mødetid

34 ½ timer pr. uge

Mandag-torsdag: 7.30-14.30

Fredag: 7.30-14.00

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Myndighedsfunktion påhviler Jobhuset. RCA har ansvaret for tilrettelæggelse af forløbet.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

 

 

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email: