Dansk på jobbet

Målgruppe

Dagpengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk.

Formål

At deltageren bliver bedre til dansk sprog i en arbejdsmæssig sammenhæng, og får kendskab til arbejdsmiljøet og virksomhedskulturen i en dansk produktionsvirksomhed.

Mål

At deltageren forbedre sine danskkundskaber, således at vedkommende forbedre sine muligheder for at opnå tilknytning  til det ordinære arbejdsmarked.

Metode

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked. Borgere på RCA mødes derfor med de forventninger, krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked. Opgaverne er ordrebaserede og nødvendige, hvilket stiller krav til kvalitet og levering.
Vi arbejder ud fra et normativt grundlag, som er udtryk for de normer og holdninger, der er gældende i det omgivende samfund og som alle borgere derfor kan og skal lære at fungere i. I det normative grundlag henter vi vores begrundelser for indsatsen i forhold til den enkelte i stedet for at handle individuelt.
Vi stiller maksimale krav til alle borgere ud fra den enkeltes forudsætninger, da vi har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden.
Tilgangen til borgeren er ressourceorienteret og individuel. Vi arbejder med åbenhed i vores pædagogiske arbejde, hvilket blandt andet betyder, at vi siger det vi ser og konfronterer med henblik på at skabe udvikling.
Der reageres strakt på manglende fremmøde, hvis borgeren ikke følger den individuelle, forpligtende aftale, vi har indgået.

Læs mere om metode på RCA HER.

Fremmøde

Der reageres straks på manglende fremmøde ved kontakt til borgeren, hvor der spørges konkret ind til begrundelser for fravær.  Vi har konkrete aftaler med hver enkelt borger og har dermed indgået en forpligtende aftale. Fremmøde er således også en del af det normative grundlag, hvor den enkelte borger skal bevidstgøres om, at det har en betydning at de møder op og er en del af fællesskabet.

Medarbejdere

Den ledige tilknyttes en fast værkstedsfaglig kontaktperson i én af RCAs afdelinger. De værkstedsfaglige kontaktpersoner er medarbejdere med erfaring indenfor pædagogisk arbejde. Faglig baggrund vil være diverse håndværksfag så som tømrer, smed m.m. Desuden personale uddannet indenfor produktion, indenfor køkkenfaget så som kok samt ernæringsassistent og personale med kontoruddannelser.

Varighed

10 uger

Indhold

Deltageren indgår i den daglige produktion i en eller flere af RCAs afdelinger. Indenfor den aftalte mødetid vil deltageren tage del i den daglige produktion, deltage i ugentlige ”personalemøder” i afdelingen (samlinger) og deltage i frokostpauser. Der vil således ske erfaringsopbygning både ift. den konkrete deltagelse i en produktion samt i samvær og samarbejde med kolleger på arbejdspladsen.

Mødetid

Mødetiden er mellem 8.30 – 13.00 mandag til torsdag samt 8.30– 12.00 fredag. I alt 21,5 t/ugen.

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Jobcenter: Myndighedsfunktion påhviler jobcenterrådgiver i Jobhuset.

RCA har ansvaret for:

  • Daglig registrering af fremmøde, tildelte arbejdsopgaver og den lediges udførelse af disse opgaver.
  • At orientere rådgiver, hvis den ledige udebliver eller har omfattende fravær.
  • At sende oversigt over borgerens fremmøde til jobcenterrådgiver i Jobhuset ved afslutning af forløbet.
  • Kontakt til jobcenterrådgiver, hvis der opstår uventede handlinger eller andet vurderes relevant, at man i fællesskab handler på.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99823004/31993004
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99823003/31993003
Email: