Jobafklarende beskæftigelsesrettet indsats

Forløb for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere

Adresse

RCA

Skjernvej 7

9220 Aalborg Ø

Målgruppe

Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der er usikkerhed som deres evner, kompetencer og udviklingsmuligheder. Der kan være tale om dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere som, til trods for tidligere indsatser, har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
I målgruppen for indsatsen kan der også være borgere, som er selvforsørgende i kortere perioder for siden at vende tilbage til kontanthjælpssystemet.

Der er for alle i målgruppen skarp fokus på, at disse borgere er tæt på arbejdsmarkedet og forventes at kunne være i arbejde inden for en 3 måneders periode.

Formål

Formålet er afklaring af jobmål eller behov for opkvalificering i den 3-sporede jobsøgningsstrategi, herunder afklaring af fremtidige jobmuligheder i forhold til mangelområder på arbejdsmarkedet.

Formålet er ligeledes, via systematisk motivationsarbejde, at styrke deltagernes ressourcer og udviklingspotentiale ift. at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet med indsatsen er desuden afklaring af hvilke barrierer, der kan besværliggøre opnåelse af job samt skabe ikke virksomme jobsøgningsstrategier.

For nogle af deltagerne vil der også ske en afklaring af skånehensyn samt realistiske jobmål i forhold til disse.

Metode

Alle indsatser på RCA tager udgangspunkt i en arbejdspladslignende praksis, hvor krav og forventninger modsvarer krav og forventninger på det ordinære arbejdsmarked. Tilgangen til den enkelte borger er, at den enkelte har ansvar og pligt til at yde efter bedste evne, og ofte har muligheder og ressourcer, der ikke er udmøntet. Med udgangspunkt i krav, respekt og tydelige rammer modsvares det ordinære arbejdsmarked, ligesom den enkelte borger får en mulighed for at tage aktiv stilling.

At vise respekt for den enkelte borger gøres i praksis bedst ved at stille krav – kun mennesker man ikke har respekt for, stiller man ikke krav til.

Læs mere om metode på RCA HER.

Medarbejdere

Jobcenterrådgivere og værkstedspersonale med indgående kendskab til arbejdsmarkedet både lokalt og på landsplan, herunder viden om job- samt uddannelsesmuligheder.

Deltagerantal

Efter behov i Jobhuset.

Varighed

4 uger.

Indhold

Praktisk produktivt værkstedsarbejde – her løser deltagerne praktiske opgaver i RCA Skjernvejs værksteder. Deltagelse i værkstedsaktiviteterne sker med udgangspunkt i udvikling og afklaring af deltagerens ressourcer, udviklingspunkter og eventuelle skånehensyn.

CV- og jobværksted – hvor der systematisk arbejdes med ABC/3-sporetjobstrategi for afklaring af jobmål. Sekundært arbejdes der på Jobnet-fladen samt udarbejdelse af salgs-CV’er og jobsøgning.

Arbejdsmarkedsrettet undervisning og individuel sparring – hvor deltagerne får viden om det lokale, regionale og nationale arbejdsmarked og jobmuligheder. Ligeledes arbejdes der med deltagernes motivation bl.a. ud fra metoderne i den ressourceorienterede tilgang.

Afrapportering

Der gives besked til myndighedsrådgiver via fagsystemet samme dag ved udeblivelse.

Der fremsendes fraværssedler her måned.

Der udarbejdes afslutningsnotat med en realistisk plan for en flersporet jobsøgningsstrategi som retter sig mod gode beskæftigelsesmuligheder.

Mødetid

34 ½ timer pr. uge

Mandag-torsdag: 7.30-14.30

Fredag: 7.30-14.00

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Myndighedsfunktion påhviler Jobhuset. RCA har ansvaret for tilrettelæggelse af forløbet.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

 

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email: