Praktikforløb for personer på ledighedsydelse

RCA stiller virksomhedspraktikker til rådighed for personer på ledighedsydelse, der er tilknyttet Jobcenter Aalborgs Fleksjobenhed.

Borgerne tilknyttes en af afdelingerne på RCA og indgår således i den produktion, som forefindes her. Formål og indhold i den enkelte praktik aftales mellem virksomhedskonsulent, borger, kontaktpersonen på RCA og/eller kontaktpersonen på det enkelte værksted.

Værkstedskontaktpersonen deltager i opfølgnings- og afslutningsmøder efter behov. Skriftligt arbejde udføres af den henvisende myndighed.

Forløbenes varighed vurderes individuelt, men er dog max. 13 uger.

Lovgrundlaget er Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 42.2.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik her for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 04 / 31 99 30 04
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99 82 30 03 / 31 99 30 03
Email: