Rådighedsafprøvende tilbud til forsikrede ledige

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2.

Målgruppe

Forsikrede ledige, hvor Jobcentret vurderer, at der er behov for afklaring af rådighed.

Formål

Formålet med tilbuddet er test af den lediges rådighed.

Mål

Målet er, at Jobcentret ved afslutning af forløbet kan vurdere, om den ledige står til rådighed.

Metode

Udgangspunktet for RCAs arbejde, uanset målgruppe, er en praksis funderet i beskæftigelse på værksteder, der i så høj grad som muligt ligner det almindelige arbejdsmarked. Borgere på RCA mødes derfor med de forventninger, krav og normer, som man mødes med på det ordinære arbejdsmarked. Opgaverne er ordrebaserede og nødvendige, hvilket stiller krav til kvalitet og levering.

Vi arbejder ud fra et normativt grundlag, som er udtryk for de normer og holdninger, der er gældende i det omgivende samfund og som alle borgere derfor kan og skal lære at fungere i. I det normative grundlag henter vi vores begrundelser for indsatsen i forhold til den enkelte i stedet for at handle individuelt.
Vi stiller maksimale krav til alle borgere ud fra den enkeltes forudsætninger, da vi har det grundsyn, at der stilles gensidige krav mellem mennesker, som respekterer hinanden.

Tilgangen til borgeren er ressourceorienteret og individuel. Vi arbejder med åbenhed i vores pædagogiske arbejde, hvilket blandt andet betyder, at vi siger det vi ser og konfronterer med henblik på at skabe udvikling.
Der reageres strakt på manglende fremmøde, hvis borgeren ikke følger den individuelle, forpligtende aftale, vi har indgået.

Læs mere om metode på RCA HER.

Fremmøde

Der reageres straks på manglende fremmøde ved kontakt til borgeren, hvor der spørges konkret ind til begrundelser for fravær.  Vi har konkrete aftaler med hver enkelt borger og har dermed indgået en forpligtende aftale. Fremmøde er således også en del af det normative grundlag, hvor den enkelte borger skal bevidstgøres om, at det har en betydning at de møder op og er en del af fællesskabet.

Hvis den ledige udebliver fra det rådighedsafprøvende tilbud og det ikke er muligt for RCA at opnå kontakt til den ledige seneste dagen efter, afmeldes den ledige tilbuddet.

Medarbejdere

Den ledige tilknyttes en fast værkstedsfaglig kontaktperson i én af RCAs afdelinger. De værkstedsfaglige kontaktpersoner er medarbejdere med erfaring indenfor pædagogisk arbejde. Faglig baggrund vil være diverse håndværksfag så som tømrer, smed m.m. Desuden personale uddannet indenfor produktion, indenfor køkkenfaget så som kok samt ernæringsassistent og personale med kontoruddannelser.

Indhold

Den ledige tilknyttes et værksted, hvor den ledige forventes at deltage i det daglige arbejde, i de kollegiale samarbejdsrelationer og i ugentlige”personalemøder” (samlinger) i afdelingen.
Det er muligt at tage hensyn til evt. skånebehov.
På RCA er der mulighed for beskæftigelse indenfor montage, håndværksfag, IT- og Medie og Køkken/Kantine.

Mødetid

Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 14.30, fredag fra kl. 8.00 til 14.00.

I alt 32 timer om ugen.

Der kan laves individuelle aftaler om fremmøde indenfor ovennævnte tidsrum.

Varighed

Forløbslængden er 4 uger.

Optag

Optag sker hver mandag.
Se henvisningsprocedure for Aalborg Kommune og andre kommuner.

Rolle og ansvar

Jobcenter: Myndighedsfunktion påhviler jobcenterrådgiver. Jobcenterrådgiver orienterer den ledige om startdato og mødetidspunkt samt mødeadresse: RCA, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst. Den ledige skal møde i Informationen, hvor den værkstedsfaglige kontaktperson vil hente den ledige.

RCA har ansvaret for:

  • Daglig registrering af fremmøde, tildelte arbejdsopgaver og den lediges udførelse af disse opgaver.
  • Kontakt til rådgiver, hvis der opstår uventede handlinger eller andet vurderes relevant, at man i fællesskab handler på.
  • Besked om afmelding, hvis den ledige udebliver og det ikke er muligt for RCA at opnå kontakt til den ledige senest dagen efter.
  • Ved afslutning af forløbet gennemgås skemaet med daglige registreringer med den ledige og lægges efterfølgende i Workbase.

Jobcenter Aalborg – Workbase Tilbuds id.

Klik HER for at se oversigt over tilbuds id. i Workbase.

Kontaktperson

Faglig koordinator Anja Kristensen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99823004/32993004
Email:

Kontaktperson

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen
Skjernvej 7
9220 Aalborg Øst
Tlf: 99823003/31993003
Email: