Hvad er RCA?

RCA er organiseret under Jobcenter Aalborg i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.

RCAs formål er at yde bistand med udvikling og afklaring af borgernes arbejdsevne og at tilbyde førtidspensionister beskæftigelse.

RCAs målsætning er at have forskellige tilbud, der kan medvirke til at integrere persongrupper med særlige problemstillinger på arbejdsmarkedet.

RCA tilbyder følgende forløb: Aktivindsats, Individuelt udviklingsforløb, Autismeforløb, Fysioterapeutisk TræningsForløb, Praktikforløb for personer på ledighedsydelse, Individuelt ungeforløb, Individuelt samtaleforløb, Jobafklarende beskæftigelsesrettet indsats, Indsats under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, STU samt beskyttet beskæftigelse.

I kombination med et forløb på RCA tilbydes screening i dansk og matematik samt undervisning på OBU- og FVU niveau (ordblindeundervisning og forberedende voksen undervisning), hvis screeningen viser behov for det.

Lovgrundlag

RCA tilbyder forløb i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats §32.1.2, praktikforløb for personer på ledighedsydelse i henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats §42.2 og beskyttet beskæftigelse i henhold til Serviceloven §103.

Henvisning til tilbuddene foregår gennem borgerens hjemkommune. Henvisningsprocedure findes under henvisning øverst på denne side.

Dokumentation

På baggrund af forløbet udarbejder RCA en grundig dokumentation af pågældendes forløb. Dokumentationen danner som oftest udgangspunkt for den videre sagsbehandling.

I forbindelse med beskyttet beskæftigelse holdes der årlige opfølgningsmøder med rådgiver, hvor der udarbejdes en plan for, hvad den pågældende skal arbejde med i den kommende periode. Det kan være udviklingspunkter på alle niveauer.