Kontakt

Kontakt

RCA

Skjernvej 7

9220 Aalborg Øst

Tlf. 99 82 30 00

Mail: rca-aalborg@aalborg.dk

Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk (Att. RCA)

Individuelt udviklingsforløb

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf. 99823003

Individuelt ungeforløb

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf. 99823003

Fysioterapeutisk træningsforløb

Fysioterapeut Susanne Fisker – tlf.: 99823051

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf. 99823003

Autismeforløb

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf. 99823003

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

STU

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf. 99823003

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Beskyttet beskæftigelse

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf.: 99823003

Jobafklaringsforløb

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf.: 99823003

Ressourceforløb

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf.: 99823003

Praktikforløb for personer på ledighedsydelse

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf.: 99823003

Virksomhedspraktik

Teamleder Mette Skaarup Jakobsen – tlf.: 99823003

Aktivindsats

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Jobafklarende beskæftigelsesrettet indsats

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Nytteindsats

Faglig koordinator Anja Kristensen – tlf.: 99823004

Sekretær Sanne Abel Jakobsen – tlf.: 99823020