Henvisning til tilbud – Aalborg Kommune

Henvisning til tilbud – Aalborg Kommune

RCA Skjernvej starter nye borgere op hver mandag kl. 9.00.
Henvisning sker ved, at jobcenterrådgiver placerer borgeren i det ønskede tilbud i fagsystemet– se oversigt over tilbuds id i fagsystemet her Link  – fra den ønskede startdato (altid mandag) og orienterer borgeren om mødetidspunkt og -sted i Min Plan.
Placering skal ske senest om fredagen to uger inden ønsket startdato. Hvis der f.eks. ønskes start mandag i uge 36, kan booking ske til og med fredag i uge 34.

  • Hvis der skal deltage tolk i startsamtalen, forventes det, at jobcenterrådgiver bestiller en tolk i forbindelse med henvisningen
  • Jobcenterrådgiver er meget velkommen til at deltage i startsamtalen og møder i så fald op på det aftalte tidspunkt.
    Det er ikke en forudsætning, at rådgiver deltager og RCA vil efter startsamtalen sende en orientering til jobcenterrådgiver via fagsystemet.

Mødested: RCA, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst
Kontaktperson: Sanne Abel Jakobsen
Telefon: 99 82 30 00

Forløbene tager udgangspunkt borgerens Min Plan, som skal indeholde en konkret angivelse af formål for den enkelte borger – se inspiration til henvisning HER – samt oplysninger om rådgivers forventning til start timetal og eventuel optrapning af timetal

Ovenstående oplysninger samt lægeakter og eventuel anden relevant dokumentation skal fremgå af fagsystemet.
RCA orienterer sig om henvisningsgrundlag og relevante sagsakter i fagsystemet.

Borgeren tilknyttes efter henvisning til en jobcenterrådgiver på RCA. Jobcenterrådgiver fra RCA tilknyttes med rollen ”Tilburdsansvarlig” i fagsystemet.