Henvisningsgrundlag – andre kommuner

Henvisningsgrundlag – andre kommuner

Forløbene tager udgangspunkt i en henvisning fra rådgiver i form af en jobplan/uddannelsesplan/opfølgningsplan (SDP)/rehabiliteringsplanens indsatsdel, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå:

  • Konkret angivelse af mål og delmål for den enkelte borger. Se inspiration til henvisning HER
  • Rådgivers forventning til start timetal og evt. optrapning af timetal
  • Oplysninger om evt. behov for tolk, herunder hvilket sprog, der er tale om
  • Det forudsættes, at rådgiver ikke deltager i visitationssamtalen på RCA med mindre andet fremgår af henvisningen

Ovenstående oplysninger samt lægeakter og evt. anden relevant dokumentation, f.eks. rehabiliteringsplanens forberedende del, oplysninger om tiltag m.m. sendes via sikker mail til fb.forvaltning@aalborg.dk, att. RCA, Anja Kristensen

Sagen forvisiteres af faglig koordinator, som henvender sig til rådgiver via mail eller telefon i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Sagen fordeles efterfølgende til en jobcenterrådgiver på RCA. Jobcenterrådgiver fra RCA kontakter henvisende jobcenterrådgiver via mail som kvittering for modtagelse af henvisningen samt med information om forventet startdato.

Efter startsamtalen kontakter jobcenterrådgiver på RCA henvisende jobcenterrådgiver med information om aftale for forløbet, herunder start- og slutdato.