Inspiration til henvisning til RCA

Inspiration til henvisning til RCA

Henvisningen til RCA skal indeholde en konkret angivelse af formål med tilbuddet, så det er klart for både borger og RCA, hvad der skal arbejdes med i forløbet.

Det er vigtigt at prioritere mål og delmål i forhold til det valgte forløb, den bevilgede periode og det forventede timetal.

På RCA arbejder vi med nogle overordnede fokusområder, som vil fremgå opfølgningsnotater.

Faglige, praktiske og personlige kompetencer i relation til arbejdsmarkedet

Det er f.eks. arbejdstempo og produktiv indsats, arbejdsstabilitet, omhyggelighed og kvalitetssans, planlægningsevne og overblik, omstillingsevne og håndtering af nye situationer og opgaver, instruktionsforståelse, koncentrationsevne, hukommelse, samarbejdsevne, engagement og selvstændighed.

Eksempel på delmål indenfor dette fokusområde:

Det er et delmål, at (borger) gennem forløbet på RCA bliver i stand til at møde stabilt, selv kan tage ansvar, overholder de almindelige regler og forventninger, som han vil møde på en arbejdsplads, herunder udviser motivation og samarbejdsvilje.

Der skal i forløbet være fokus på, hvordan (borger) indgår i sociale sammenhænge.

Arbejdsmarkedsperspektiv

Dette fokusområde handler blandt andet om, hvordan borgeren ser sin fremtid på arbejdsmarkedet, borgerens ønsker til fremtiden, arbejdets betydning m.m.

Eksempel på delmål indenfor dette fokusområde:

(Borger) har umiddelbart svært ved at forestille sig, at hun kan bestride noget som helst arbejde. Der har via (andet tilbud) været forsøgt at etablere forskellige erhvervsrettede tiltag, men det har ikke været muligt. Et delmål under forløbet på RCA er derfor, at der arbejdes med borgeres arbejdsmarkedsperspektiv og fremkommer konkrete ønsker til fremtidig beskæftigelse.

Helbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet

Det er f.eks. fysiske ressourcer og administration af disse under forløbet, psykiske ressourcer og administration af disse under forløbet, smertehåndtering, hjælpemidler og arbejdspladsindretning og skånehensyn.

Eksempel på delmål indenfor dette fokusområde:

Det er et delmål, at der under forløbet på RCA sker en afklaring af, hvorledes de psykiske og kognitive symptomer influerer på (borger)s mulighed for at varetage et arbejde.

Andet

Under dette punkt kan I angive andre forhold, som der skal være fokus på i forløbet, f.eks. social forhold, balance mellem hjemmeliv og arbejdsliv og misbrug.