Workbase Tilbuds id. – Aalborg Kommune

488107 RCA – Individuelt udviklingsforløb

488107 RCA – Individuelt samtaleforløb

488107 RCA – Fysioterapeutisk træningsforløb

488109 RCA – AMI-forløb

488104 RCA – Jobklar – Din plan

488162 RCA – Dansk på jobbet

488106 RCA – Autismeforløb

488108 RCA – Individuelt ungeforløb

488105 RCA – Indsats under jobafklaringsforløb

488111 RCA – STU

488112 RCA – Indsats under ressourceforløb.

488113 RCA – Rådighedsafprøvende tilbud for forsikrede ledige