Takster

Takster

15 ugers udviklingsforløb: 476 kr. pr. dag / 3.332 kr. pr. uge

Beskyttet beskæftigelse: 376 kr. pr. dag / 2632 kr. pr. uge

Individuelt ungeforløb: 380 kr. pr. dag / 2.660 kr. pr. uge

Forløb for personer med autismespektrumsforstyrrelse: 380 kr. pr. dag /2.660 kr. pr. uge

Praktik for personer på ledighedsydelse: 167 kr. pr. dag / 1.169 kr. pr. uge

AMI forløb: 352 kr. pr. dag / 2.464 kr. pr. uge

Dansk på jobbet: 1.300 kr. pr. uge

STU forløb: 142.912 kr. pr. år (406 kr. pr. dag)

Jobklar – Din plan: 352 kr. pr. dag / 2.464 kr. pr. uge

Rådighedsafprøvende tilbud for forsikrede ledige: 1.300 kr. pr. uge

Mentor: 400 kr. pr. ATA time.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Se brochure

Aktivindsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere: 1.500 kr. pr. uge

Jobafklarende beskæftigelsesrettet indsats for dagpengemodtagere og forsikrede ledige: 2.000 kr. pr. uge

Nytteindsats: 662 kr. pr. uge