Hvad er RCA?

RCA er en produktionsvirksomhed, der er organiseret under Jobcenter Aalborg i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.

RCAs formål er at yde kommunerne bistand med udvikling og afklaring af borgernes arbejdsevne og at tilbyde førtidspensionister beskæftigelse.

RCA er en offentlig institution, men er samtidig også en ordreproducerende virksomhed, hvor kvalitet og leveringssikkerhed skal være en selvfølge for kunden. RCA har en stor kapacitet til rådighed inden for en bred vifte af produktion og logistik.

Mange af RCAs kunder udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet, hvor de fremhæver, at dette tilsvarer samarbejdet til deres øvrige samarbejdspartnere – herunder private virksomheder.

Produktionen

Et af RCAs kerneområder er montage- og pakkeopgaver i store serier. Eksempelvis får flere af vore kunder produceret i Østen, og hvor der så efterfølgende kan være behov for kvalitetssortering, fejlretning og ompakning af emner – noget som RCA har stor erfaring med!
Andre kunder vælger at bruge RCA til indledende delproduktion af emner, hvorefter de selv færdigproducerer emnerne.

RCA har også erfaring med, at kunder vælger RCA på grund af bredden inden for montageopgaver. Vi laver alt – eksempelvis fra skilte til trailere og mærkning af sportstøj til montering af designlamper og samling af elbokse til vindmølleindustrien.

Inden for metalområdet tilbyder RCA at løse en bred palet af metalopgaver, hvoraf afkortning og boring er særlige kerneområder.

Endelig kan vi også udføre forskellige produktionsopgaver inden for træbranchen. Det spænder fra mindre emner til store komplette udstillinger i træ til butikker og messer.

Mange af vore kunder vælger at få sendt varerne direkte fra deres leverandør til RCA, hvorefter de færdige varer afsendes direkte videre til deres kunder. Vi har stor erfaring i at håndtere mange forskellige processer inden for lager og logistik, og understøtter dermed vores kunders arbejde med at optimere lager og logistik.

Har din virksomhed brug for ekstra kapacitet til produktionsopgaver i en kortere eller længere periode, så er RCA måske løsningen for dig!

Hvad enten det drejer sig om få eller mange emner, indgår RCA gerne i opgaveløsningen. Du har opgaven - vi har kapaciteten til at løse den!

Produktionen kan være baseret på styklister, procesbeskrivelser eller mastermodel, hvor vi udarbejder relevant produktionsgrundlag for at sikre, at opgaven løses til din tilfredshed. Løbende kvalitetskontrol under processen er naturligvis en selvfølge!

Lokaliteter, personale referencer og samarbejde

Lokaliteter
RCA har godt 3.000 m² lokaler til rådighed til den daglige produktion. Hvoraf der indgår to montageafdelinger, én maskinafdeling med et bredt sortiment af maskiner samt én træafdeling.

Personale
RCA har ca. 50 ansatte fordelt på en stor gruppe af værkstedspersonale samt socialrådgivere, fysioterapeuter, kantine- og administrativt personale. Værkstedspersonalet er hovedsageligt rekrutteret fra erhvervslivet og dækker en bred vifte af faglighed inden for industri og håndværk.

Kunder
RCAs kunder kommer fra mange forskellige brancher og er en blanding af mindre og større (kendte) virksomheder. De har lært RCA at kende som en troværdig og professionel samarbejdspartner.

Samarbejde med RCA?
Har din virksomhed behov for at få løst en opgave, så kommer vores kundekoordinator gerne på et uforpligtende besøg og ser på opgaven.
Du er som kunde også meget velkommen til at besøge os for at se vores lokaliteter – herunder produktionsfaciliteter med udstyr og kompetencer til at hjælpe dig.

Det er vigtigt for RCA, at vores kunder hurtigt modtager en afklaring på, om vi kan løse den stillede opgave eller om den ligger uden for vores kompetenceområde. Derfor vil du hurtigt få en tilbagemelding på, om vi kan indgå i et samarbejde.